PDF Drukuj

WYKŁADY
ogólny
     
 Od 1 października do 1marca


      

 
    t.k 600332977    lub     e-mailowo:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5 wrzesień 20-18 r...................zgłoszenie 25 marzec 2018 r   ......................temat 1

7 październik 2018 r................ zgłoszenie 2 kwietnia 2018 r......................Ogólna tematyka

zawarta w ,,Moim Pszczelarstwie"

18 listopad 2018 r................... zgłoszenie
15 kwietnia 2018 r....................temat 1

9 grudnia 2018 r ...................zgłoszenie  25 kwietnia 2018 r...................temat 8

14 październik 2018 r ............zgłoszenie 14 maja 2018 r  ....... temat z e- booka: samolikwidacja warrozy.

 

====================================================

                                         Tematy: 

1/  Leczenie pszczół wraz z diagnostyką i profilaktyką całoroczną

                                        /4 – 6 godzin/

 

     Jest to temat obejmujący cały zakres zdrowotności pszczół, z szczególnym uwypukleniem higieny, walki z warrozą , profilaktykę nozemy, a także leczenie i zapobieganie biologicznym chorobom pszczół i czerwiu przy pomocy dezynfektorów. Dotyczy w szczególności zgnilca złośliwego, europejskiego / kiślicy/ a także choroby woreczkowej, gliniaka , grzybicy otorbielakowo- wapiennej, oraz całego zestawu wirusów.   W temacie zawarte są  również analityczne informacje dotyczące  biologii oczyszczania pokarmu przez pszczołę robotnicę i konsekwencje chłonienia i przerabiania trucizn i mikroorganizmów, procesów uodparniania się rodziny pszczelej- z szczególnym uwypukleniem przemian zachodzących w przewodzie pokarmowym pszczoły robotnicy i wokół niego.

Jako że miniony rok przyniósł potwierdzenia ogromnego wpływy warrozy – terminów jej zwalczania – na przezimowanie pszczół, temat ten jest rozbudowany o tegoroczny zestaw doświadczeń w tym zakresie. W tym temacie jest również póżnojesienna / listopad / i zimowa /styczeń i luty / Profilaktyka w zakresie zapobiegania przed nadmiernym rozwojem sporów nozemy, oraz zapobieganie biegunkom z innych metabolicznych powodów. Całe zagadnienie to przygotowywany system pewnego, niezawodnego przygotowania rodzin pszczelich do 100%  przezimowania w naszych pomorskich warunkach.

   Temat obejmuje również receptury i pokazy zastosowania, oraz przyrządzania poszczególnych mieszanin.

 

Większość zagadnień jest na www.pszczelarz.c0.pl    temat - leczenie pszczół

 

Cały temat , to odmienne traktowanie zdrowotności pszczół od tego które preferuje się w podręcznikach , oraz wymuszają służby weterynaryjne.

 

2/  Masowe ginięcie pszczół /4 – 6godz. /

 

Na str. Int www.pszczelarz.c0.pl jest ten kompletny temat opisany. Zawiera on wszystkie znane dotąd przyczyny dużego ginięcia pszczół, oraz oddzielnie traktowany jest temat ginięcia pszczół z powodu przechemizowania podłoża. W związku z tym że moje badania w tym zakresie trwały ok 13 lat mam stosowny zapas wiedzy i doświadczeń by skonfrontować to z ogólnym poziomem wiedzy na ten temat wśród pszczelarzy. W treści tego opracowania na str. Int. Nie są zawarte niektóre spostrzeżenia szczegółowe, z którymi chętnie się podzielę jeśli będzie to interesowało pszczelarzy.

 

      Podstawowym celem tego opracowania jest oddzielenie padania i ubytków nadzwyczajnych pszczół z powodu chorób biologicznych od tych powodowanych środkami chemicznymi, dzieląc je na dwie grupy- czyli przechemizowanie podłoża na skutek wieloletniego obfitego chemizowania pól od bezpoosredniego trucia pszczół na skutek niewłaściwego przeprowadzania zabiegów chemizacyjnych w rolnictwie.

Treść tego opracowania została przesłana do większości nadrzędnych organizacji pszczelarskich, oraz państwowych i organizacji związanych z ochroną środowisja, a także do prokuratury krajowej jako zawiadomienie o przestępstwie.

 

 

3/  UL SABARDA  /4 godz./

 

Sabard - to mój nik internetowy- ul jest moją konstrukcją dlatego taką otrzymał nazwę.

Ul ten skonstruowany jest w taki sposób by wykorzystywał energię słoneczną w newralgicznych okresach, oraz gospodarzył nią w całym sezonie w sposób ekonomiczny. Ul został również przystosowany do naturalnego, samoczynnego, mechanicznego zwalczania warrozy na zasadach takich jak w ulu obrotowym. Inaczej mówiąc namalowanie jednej ścianki na ciemno na jasnym ulu poprzez jego obracanie w poziomie uzyskuje się sterowane chłonięcia promieni słonecznych – czyli ogrzewanie wnętrza, natomiast obracaniem w kierunku pionowym uzyskuje się mechaniczną walkę z warrozą.

 

Jest to ul wielonadstawkowy, o ramce zbliżonej do ramki ula warszawskiego poszerzanego. Ul posiada właściwe mocowanie ramek, by przy manewrach nie przewracały się, przy czym ramki są zwykłe niehoffmanowskie o jednakowej szerokości listewek / 25 mm/. Ul posiada wysoką dennicę /16 cm/ w której miesci się poławiacz i podkarnmiaczka wykonana z karnisterka 5l. W dennicy jest zasadniczy otwór wylotowy, oraz po wyjęciu deski wylotowej wlot pszczół latem ma wymiar 10 cm x 39 cm . Poza tym jest otwór trutniowy, wentylacyjny i do podkarmiania. Ul przystosowany jest do długich wędrówek. Korpusy miodowe posiadają ramki o wysokości 135 mm, więc nawet pełne z miodem są stosunkowo łatwe do przenoszenia.

 

Ul jest wyjątkowo skuteczny w prowadzeniu gospodarki bezrojowej. Wczesną jesienią i zimą pozostaje na dennicy tylko korpus gniazdowy i właściwa poduszka powietrzna zabezpiecza rodzinę przed przechłodzeniami od dennicy.

 

Wentylacja ula zapewnia dobrą wymianę powietrza w całym sezonie, natomiast wczesną wiosną i późną jesienią, pozwala podnosić temperaturę podczas dni słonecznych celem lepszego funkcjonowania i rozwoju rodziny pszczelej. Ule są lekkie -wiosną podczas wyjazdu na rzepak może do transportu ładować jedna osoba.

 

Pszczelarzenie w tym ulu wymaga matek pszczelich młodych , lecz nie ma znaczenia większego jaka jest jej rasa. Pszczoły buckfasty jak też kaukaskie ,,Woźnica" zachowują się prawie identycznie- nie ma żadnych problemów z przechodzeniem pszczół do nadstawki. W ulu tym nie stosuję kraty odgrodowej. Opracowałem odpowiedni schemat wstawiania kolejnych nadstawek przy którym matka po prostu nie ma biologicznej potrzeby czerwienia w korpusach miodowych.

  W związku z tym że jakiekolwiek zabiegi chemiczne w ulu robi się tylko po zdjęciu nadstawek miodowych – w samym korpusie gniazdowym- miód pozyskuje się wyłącznie z plastrów nigdy nie chemizowanych- czyli nigdy nie opryskiwanych i nie dezynfekowanych gruntownie.

 

Przeglądy w tym ulu można ograniczyć do minimum. Zwykle można zmniejszyć ilość przeglądów w porównaniu do wielokorpusowych o 50%. Jeśli wiosna jest słoneczna w ulu na 1 maja jest czerwiu od 40  do 100% więcej niż w standardowych ocieplanych ulach wielkopolskich. Opisy spostrzeżeń bieżących dot tego ula zamieszczam corocznie na str int.     Www.pszczelarz.c0.pl :   temat :Ul sabarda / nowy ul /

 

4/  Pszczelarzenie /4 – 6 godz./

Zasady gospodarki bezrojowej z równoczesnym przyspieszeniem

rozwoju wiosennego w każdym rodzaju uli. /4 – 6 godz./

        

Gospodarka bezrojowa wymaga standadowego potraktowania całej pasieki. Zwykle obejmuje to okres jej przygotowania – czyli od 1 maja poprzedniego roku, poprzez właściwą wymianę matek, zwalczenia warrozy, oraz profilaktycznego leczenia. Następnie zazimowanie , wczesne leczenie- również profilaktyka zimowa, a potem w marcu przyspieszenie rozwoju i ustalenie rodzin produkcyjnych na 25 kwietnia. Gospodarzyłem w większości na ulach wielkopolskich, ale miałem również wielokorpusowe Ostrowskiej i inne, a także dadanty i warszawskie- zasady podstawowe wszędzie są takie same. W gospodarce bezrojowej uzyskuje się nowe rodziny stosując odpowiednie zasady hodowli matek i budowania odkładów. Bezrojowy nastrój roboczy wymaga od pszczelarza analitycznego podejścia do składu rodziny pszczelej – w tym składu czerwiu, przy jednoczesnym  analizowaniu lub organizowaniu pożytków dla pszczół.
     Podczas jednego wykładu nie nabędzie się od razu umiejętności w zakresie gospodarki bezrojowej – wymaga to czasu i doświadczeń, jednak można spowodować właściwe podejście do rodziny pszczelej jako do konkretnej rodziny pszczelej,  funkconującej jako ogniwo w całej pasiece stojącej w jednym miejscu.. Nigdy nie można jednej rodziny traktować   jednostkę produkcyjną. U doświadczonych pszczelarzy jednostką produkcyjną jest pasieka, a rodzina pszczela stanowi tylko jedno z ogniw. Właśnie tę wiedzę pszczelarz powinien wynieść z takiego wykładu.
Www.pszczelarz.c0.pl   - temat pszczelarzenie

 

5/  Pożytki pszczele – opłacalne zasiewy i nasadzenia

organizowane przez pszczelarzy. / 2 - 4  godz./

 

       Zwykle pszczelarze silą się na sadzenie i wysiewy wszystkiego co daje nektar i pyłek. Jest to dobry odruch, ale gdzieś pośrodku tych czynności jest ich opłacalność dla pszczelarza. Jeśli posadzenie 10 drzew akacji może uatrakcyjnić okolicę pszczelarsko o 0,01% , o tyle zasadzenie 1 ara dzielżanu jesiennego może uatrakcyjnić ją o 20% jako że w tym okresie w niektórych rejonach kraju ju ż nic nie kwitnie. Z tego powodu wczesnowiosenne kwitnienie w marcu i w połowie kwietnia i jesienne – od sierpnia do października jest pszczelarzowi istotne rozwojowo – przy czym zasiewy i nasadzenia nie muszą być na dużych obszarach- przy czym można tu wyręczyć się roślinami wieloletnimi ., Takie wielohektarowe obszary kwitnących roślin wczesną wiosną i jesienia posiadam, zakładałem je przez 30 lat, mam doświadczenie w ich zakładaniu prowadzeniu i obecnie uzupełnianiu. Zakładanie takich plantacji uważam za zasadne pszczelarsko- moge tu być pomocny w instruowaniu doboru roślin. Posiadam rocznie ogromne ilości nasion przegorzanu kulistego, sadzonek dzielżanu jesiennego, chryzantemy wysokiej, astra wysokiego niebieskiego, a także prawie wszystkie odmiany wierzb mnożących się z sztorbów- w tym wierzbę Kublera.

Umiejętne nasasadzenia wiosenne i jesienne zapewniają większą skuteczność zabiegów rozwojowych zarówno wczesną wiosną jak też jesienią z powodu obecności dużej ilości pyłku kwiatowego w pobliżu pasieki. Www.pszczelarz.c0.pl  - temat : rośliny pszczelarskie

 

                                     6/  Apiterapia / 4 godz./

 

   W środkach masowego przekazu, czasopismach i literaturze z zakresu medycyny naturalnej możemy wiele znaleźć z zakresu leczenia produktami pszczelimi. Pszczelarze tak jak lekarze powinni kierować się zasadą ,,primum non nocere" - /po pierwsze nie szkodzić/ Niestety sami pszczelarze poprzez obróbkę termiczną miodów pozbawiają go najważniejszych mocy leczniczych. W miodzie jest ok 60 substancji lotnych z grupy alkoholi aldehydów i ketonów które po podgrzaniu miodu odparowują. Ponadto po podgrzaniu miodu rozpoczynają się niekorzystne – szkodliwe reakcje chemiczne w miodzie. Podgrzedwanie to nie jedyny sposób psucia miodu. Długie jego przechowywanie na świetle lub w wysokich temperatuirach powoduje taki sam skutek. Obecnie doszły jeszcze zagadnienia chemizacji w pszczelarstwie- istnieją przypadki obecności środków chemicznych w miodzie / amitraza/

Osobnym zagadnieniem jest leczenie pyłkiem kwiatowym. Jeśli ma być mowa o pełnym leczeniu pyłkiem, musi być to mieszanina całoroczna pyłków kweiatowych i pyłki nie mogą być zbierane z roślin opryskiwanych środkami owadobójczymi- a jaki jest ? W sprzedaży jest najwięcej pyłku z rzepaku!!!

Wszyskie produkty pszczele są przeznaczone do celów leczniczych, więc muszą spełniać podstawowe kryteria. Oferując produkty zdeklasowane leczniczo wpływamy na ich nieskuteczność i złą opinię .

Od początku pszczelarzenia nie sprzedałem ani jednego słoika miodu roztapianego, produkuję go rocznie od 5 do 8,5 tony i ok 1 lutego już miodu do sprzedaży n\ie mam. Zaznaczam że nie sprzedaję miodu hurtownikom. Miód sprzedaję z domu i z autoryzowanych sklepów sprzedających wyłącznie mój miód skrystalizowany w okresie posezonowym.

Leczenie stanów zapalnych zatok, wszelkich niesprawności pokarmowych, sercowych, r egeneracji wątroby, starczych oraz odnowień – rekonstrukcji po leczeniu nowotworowym , niegojących się ran,to główne kierunki mojej apiterapii.  Zajmuję się tym z konieczności od 25 lat rozpocząłem od siebie – leczeniem choroby wrzodowej i nerwicy.     Www.pszczelarz.c0.pl  - temat apiterapia

 

7/ Podstawy konstrukcji i budowy uli i urządzeń pasiecznych,

oraz pojazdów używanych w pszczelarstwie  /2 – 6 godz./

 

        Należę do pszczelarzy którym nie odpowiadają standardowe konstrukcje. Zawsze w tych konstrukcjach widzę dyskwalifikujące szczegóły które sprawiają że tych standardowych urządzeń nie da się zastosować w moim gospodarstwie z różnych – merytorycznie uzasadnionych przyczyn. W jednym przypadku jest to cena, w innym funkcjonalność, a jeszcze w innym gabaryty. Bardzo dobrze opanowałem wykonywanie oprzyrządowania do seryjnej produkcji uli.   W swoim życiu zaprojektowałem i zbudowałem od podstaw:

 

1/ heblarkę- strugarkę  mechaniczną

 

2/ piłę mechaniczną- wysokoobrotową

 

3/ deszczownię o dużej wydajności / 1000 litrów/ min/ przystosowaną do poracy z ciągnikiem – do nawadniania upraw.

 

4/ Wirówkę radialną do miodu na 48 plastrów

 

5/ zestaw do odsklepiania ręcznego – stojąc w pozycji pionowej - dla 4 osób 4 0s0by odsklepiające zajmują powierzchnię 1,5 metra kwadratowego.

 

6/ Stojak do przetrzymywania plastrów odsklepionych na zapas

 

7/ Przyczepkę samochodową miękko zawieszoną do przewożenia ulu i korpusów z miodem o skrzyni 1,8 x 2,2 m

 

8/ Przyczepę samochodową tandem miękkozawieszoną, do przewożenia 40 uli w jednym poziomie. o pow 2 x 5 metrów Hydrauliczny najazdowy hamulec, burty otwierane do poziomu, każde koło zawieszone indywidualnie na osobnej sprężynie.Wyposażona w ręczy hamulec spoczynkowy i oświetlenie nocne. Mechaniczny- sprężynowy  ABS.  Zdjęcie przyczepy na www.pszczelarz.c0.pl – transport pszczelarski

 

9/ mechaniczna odsklepiarka wirowa do odsklepiania plastrów – wszystkich rozmiarów ramek do wysokości ramki wielkopolskiej. Szybkość odsklepienia 1 ramki niezależnie od wysokości  3– 5 sekund- efektywność odsklepienia 95%. Odsklepiarka zajmuje powierzchnię 0.3 metra kwadratowego.

 

10/ Wykonałem własnoręcznie i oprzyrządowałem do seryjnej produkcji - wykonanie wszystkich uli które posiadałem w przeszłości i obecnie wszystkie ule SABADA  /200szt/ W swoim życiu zaprojektowałem i wykonałem prototypy i krótkie serie 32 typów uli

 

11/ Prasę do wytłaczania wosku / wydajność dzienna  /6 – 10 godź/ - wytapiania wosku z ramek z woszczyną  150 kg – 200 kg przy czym w ramkach pozostają nienaruszone druty

 

12 Mechaniczną aktywną równiarkę drogową do równania dróg gruntowych współpracującą z ciągnikiem. Wydajność równania dróg – 0,5 – 1 , 5 km/godź / Sama stal na wykonanie tej maszyny kosztowała 9 tyś zł./

 

Z tego powodu uznaję że moje uwagi mogą przydać się pszczelarzom majsterkowiczom.
8/  Zwalczanie warrozy

                          /    3 godziny /

     Temat ten jest otwarty. Zamieszczony na stronie film o zwalczaniu warrozy rapicidem już nie w pełni oddaje to , nad czym obecnie pracuję. Wiosną , kiedy pszczoły miały biegunkę i inne przypadłości z powodu tego, że poprzedniego roku z racji kwitnienia gryki do 20 sierpnia, oraz moje problemy z zdrowiem  / 3 razy szpital/  opóźniły się wszystkie zabiegi w pasiekach. To w konsekwencji spowodowało szereg zdrowotnych perturbacji wiosną.
      Z powodu tego że opryski rapicidem nie do końca są bezpieczne dla wykonującego je - rozpocząłem doświadczenia z ciastem miodowo- cukrowym z rapicidem./ Ciasto to było podawane ciągle przez dłuższy czas i w konsekwencji do dzisiaj czyli 27 czerwca 2013 r  w mojej pasiece- mimo intensywnego szukania
nie znaleźliśmy ani jednej warrozy.

       Na dzień dzisiejszy trudno mówić o metodzie, ale właśnie sprowadzam do siebie w ramach pożyczenia do doświadczeń 8 uli od kolegów. Uli w których jest dużo warrozy i dopracuję temat przed 1 sierpnia. Będzie właśnie w odpowiednim czasie stosowane ciasto miodowo - cukrowe z zawartością odpowiedniej ilości rapicidu. Obecnie już wiem na pewno że jest sposób na 100% zniszczenie warrozy w rodzinie pszczelej przy pomocy rapicidu- trzeba to tylko teraz dobrze dopracować . Uważam że ta seria doświadczeń rozwiąże ten problem w całości. Dlatego już teraz wstawiam ten temat jako następny w ramach wykładów w sezonie zimowym 2013/ 2014 r
Wpis 21 poaździernika 2013 r

W temacie Totalne Zwalczanie Warrozy Po wilmie o przygotowaniu ciasta zamieściłem treść jaka jest treścią dotyczącą ustalenia nietylko metydy zwalczania warrozy, ale także zdrowotnego zaprawiania pszczół wiosną i jesienią. Konsultatmi w tej sprawie b yło 46 pszczelarzy z terenu całej Polski.9/  ZWALCZANIE ZGNILCA
 
         ZŁOŚLIWEGO /AMERYKAŃSKIEGO/

                                                            3 GODŹ

Ustawa o chorobach zwalczanych z urzędu nie pozostawia złudzeń co do procedur jeśli stwierdzi się zgnilca. Zwykle jeśli taki problem się oficjalnie zgłosi w większości przypadków pszczelarz po prostu pozbywa się pasieki. Nadgorliwość weterynarii która wyposażona jest w restrykcje a nie w wiedzę , powoduje palenie pasieki , miód idzie do utylizacji, a pasieka nie ma możliwości przemieszczania się.  chociaż treść ustawy jest nowelizowana to jednak pochodzi ona z okresu przedwojennego kiedy jeszcze nawet nie było antybiotyków. Obecnie głupotą jest kontynuowanie przedłużania ustawy w tym zakresie, jeśli istnieją metody skuteczne zwalczające zgnilca bez nawrotów.
        Moje doświadczenia w zakresie zwalczanie zgnilca nie pozostawiają wątpliwości że choroba jest wyleczalna i restrykcje absolutnie nie są potrzebna. Na śląskiu, a szczególnie w pobliżu Kędzierzyna Koźla wielu pszczelarz przed trzema i dwoma latami wyleczyli sami zgnilca kontaktując się ze mną e- mailowo . Również miałem takie kontakty z Podkarpacia, a także z centrum Górnego Śląska i spod Szczecina. Ostatnio jest kontak z pobliskjiego Wałcza i Człuchowa, gdzie jesienią stwierdzono wiele ognisk zgnilca i od wiosny rozpoczynamy tam na wielką skalę poza weterynarią leczenie pszczól. Oceniam że przed trzema i dwoma laty na śląsku i w pobliżu Kędzierzyna Koźla oraz na Podkarpaciu udało się wyleczyć moimi metodami ponad 5 tyś rodzin pszczelich. Jak donąszą pszczelarze którzy sami prowadzili to leczenie w żadnym przypadku nie nastąpił nawrót choroby.

ZGNILEC ZŁOŚLIWY /AMERYKAŃSKI/ jest wyleczalny O
Oczywiście przy pewnym postępie choroby część rodzin podlega zsypaniu, ale resztę się leczy. Podstawą jest usunięcie czerwiu w całości i potraktowanie rodzin jak nowe odkłady, wykonując po drodze kilka zabiegów związanych z dezynfekcją ula, zapasów. / których się nie usuwa z ula/ i osadzenie pszczół na woszczynie dezynfekowanej. W rodzinie pszczelej prowadzi się dodatkowo przez okres 10 dni dezynfekcję przedniej części układu pokaRMOWEGO - CZYLI PRZEŁYKU I WOLA. 
Po stwierdzeniu rozstrzelonego czerwiu który może być dowodem na każdą chorobę czerweiu, obowiązują takie same zasadydla każdej choroby czerwiu . W związku z tym pszczelarz powinien mieć świadomość i podstawową wiedzę co określa się jako czerw równomiernie rozstrzelony. Takie zjawisko następuje najpierw w pojedynczych ulach i jeśli się w to zdecydowanie wejdzie to jest pochorobie. Brak wiedzy szczegółowej co do rozstrzelonego czerwiu jest podstawą plagi zgnilca jaka panuje bez wyjątków w całej Polsce. Kompletny brak wiedzy naszej weterynarii powoduje ogłupianie i straszenie niepotrzebne pszczelarzy. Moje trzygodzinne szkolenie - najlepiej w obecności weterynarza powiatowego może rozwiązać każdy problem z zgnilcem na terenie powiatu- bez ingerencji z zewnątrz.  Dając weterynarii powiatowej  tę wiedzę którą obecnie posiadam w zakresie wykrywania i zwalczania zgnilca złośliwego doprowadzimy że weterynarz powiatowy będzie sprzymierzeńcem pszczelarza a nie straszakiem który w efekcie doprowadza w rzeczywistości do skrzętnego ukrywania choroby przez pszczelarzy, ponieważ pszczelarze boją się spalenia pasieki. NISZCZENIE PASIEK W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZGNILCA JEST DLA MNIE ZEWEM MINIONEJ EPOKI , DOWODEM NA NIEWIEDZĘ WETERYNARII, A NAWET JEJ GŁUPOTĘ!!!

Jeśli nie ma kto pszczelarzom pomóc w tej sprawie to ratujmy się sami. Za każdy przypadek zgnilca leczony moimi metodami biorę pełną prawną i moralną odpowiedzialność - nie zważając na ustwę. Szkolenie 3 godzinne da pszczelarzom pełną wystarczającą wiedzę by z każdym przypadkiem zgnilca czy innej chorobire czerwiu poradzić sobie samodzielnie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 
TEMAT 10 / 5 godz   /
Zasady profilaktyki zdrowotnej pszczół

    Zasady profilaktyki ogólnej pszczół dotyczą zestawu działań celowych pszczelarza w ciągu roku, mające na celu takie wzmocnienie metabolizmu, a przede wszystkim układu immunulogicznego pszczół, aby nastąpiła zupełna przewidywalność zdrowotna w każdym okresie ich życia.
      Podstawą takiego stanu jest właściwe dożywianie pszczół właściwymi substancjami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego  w taki sposób, by nastąpił ciągły przepływ przez organizm pszczoły właściwych białek, katalizatorów- w tym naturalnych substancji odpornościowych i substancji energetycznych, aby każdy okres życia pszczół był zdrowotnie dla nich bezpieczny. W zakres wchodzi również biologiczne / czyli bez żadnych środków chemicznych / zwalczanie warrozy, a także skutecznne zwalczanie chorób jeśli nastąpią ich pierwsze objawy.
   W zakres tematu wchodzi również jesienne zabezpieczanie pszczół, oraz zimowy nadzór zdrowotny nad zimującymi rodzinami pszczelimi.
   Podstawę wszystkich działań z zakresu zdrowotności pszczół stanowi przede wszystkim szeroko pojęta diagnostyka rodzin pszczelich i ta traktująca o zastosowaniu profilaktyki i ta dotycząca wykrywania i postępowania w przypadku konkretnych chorób pszczół.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX