=============================================================
 

MIODOWE ŚWIĘTO - BAZA NIEZABYSZEWO 80
16 SIERPNIA 2015r. od g. 14.00

 


NOWOŚCI

 

Nowy kataklizm w pasiekach

 

Całoroczna profilaktyka zdrowotna pszczół

 

 

 Z I O Ł A P I S

 

 

 

Wpis 5 stycznia 2015 r 

     W Miesięczniku PSZCZELARSTWO nr 1, 6, 9, i 12 / 2014 r/ ukazały ,się artykuły napisane przez ludzi nawet z tytułami naukowymi , ale nie mającymi zielonego pojęcia o rapicidzie oraz metodzie leczenia pszczół którą stosuję.  Powodem tego pisania jest to że metoda jest tania i nie wymaga żadnych badań , ani pośredniczenia kogokolwiek w leczeniu pszczół , a pszczelarz jest w stanie wykonywać ją samodzielnie bez niczyjej pomocy- a to oznacza potężną stratę finansową dla producentów nieskutecznych jak dotąd leków -- z którymi Ci państwo jak widać mają  jakieś  powiązania. Jednak powodem zasadniczym tego pisania nie do końca jest rapicid lecz treść tematu: ,, ziołapis"  i drugiego  ,, zwalczanie warrozy w 2015 r" Bo nie rapicid, ale to dla producentów nieskutecznych jak dotąd leków będzie już dużym problemem.
                                           SABARD